Praktijk voor Zingeving

petra

Verandering zal niet komen als wij wachten op een andere persoon of een andere keer.
Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht.
Wij zijn de verandering die we zoeken (Barack Obama)

Het geheel is meer dan de som der delen. Dit is de kern van mijn holistische werkwijze.In de
psycho-sociale hulpverlening staat de mens centraal in de context van zijn of haar leef- en werkomgeving.
Een bont palet aan indrukken die de levensloop vormgeven.

Sommige van deze ervaringen leiden tot innerlijke conflicten en disbalans; ingrijpende gebeurtenissen
zoals teleurstellingen, verbroken relaties,
het verlies van geliefden, ziekte en sterven, je verbinding met je geloof c.q. spiritualiteit etc. Ook het ‘familiaire erfgoed’ kan met zijn inwerking van levensthema’s uit vorige generaties een behoorlijk appél doen op de mens.

Beproevingen die een blauwdruk achterlaten in lichaam, ziel en geest. Op zulke momenten lijkt het alsof je innerlijk voor een afgrond staan. En terwijl je alles in het werk stelt om de (levens) draad weer op te pakken, blijkt dat daar meer tijd en aandacht voor nodig is. Ruimte voor bezinning en behoefte aan ondersteuning om weer helder zicht te krijgen op je levenspad.


Uit balans

In mijn werk als psycho-sociaal therapeut ligt de focus op het hervinden van balans, het versterken van je innerlijke krachtbron en het opbouwen van zelfvertrouwen. Dit begint meestal met een ‘pas op de plaats maken’ en durven luisteren naar wat je hart je te zeggen heeft. Wellicht moet je overtuigingen bijstellen of zelfs loslaten om plaats te maken voor een andere visie die beter aansluit bij je huidige levensfase. Ook kan het leren accepteren van het onvermijdelijke hierbij horen.

We gaan samen op zoek naar wat je daarvoor nodig hebt, gebruik makend van het zelfhelend vermogen. Het doel is evenwicht te verwerven in het denken, voelen en willen en daarmee je draagkracht versterken.